Miljöbil.info

Diesel Paraffin - EcoPar

Denna dieselolja är betydligt renare och mindre giftig än traditionell dieselolja. Bränslet är patenterat av EcoPar AB och tester om hur giftig denna diesel är har utförts utav IVL i Stockholm, NIVA i Oslo och av Stockholms Universitet (SU). Och resultaten pekar på att EcoPar är mycket bättre ur miljö och arbetsmiljöhänsyn.

Oljan framställs genom Fischer-Tropsch-processen som går ut på att producera kolväten ur kolmonoxid och vätgas. Exempel på detta är CO(kolmonoxid) + 2 H2(vätgas) som bildar CH2(alken) + H2O(vatten) eller 2 CO(kolmonoxid) + H2(vätgas) som bildar CH2(alken) + CO2(koldioxid). Och i dessa kemiska reaktioner är det just alkenerna man är ute efter som sedan bygger upp alkaner (paraffiner). Låter man processen löpa ut helt utan påverkan på något sätt bildas istället vax i slutänden.

Ofta används natugas som råvara till Fischer-Tropsch-process men man kan använda Fischer-Tropsch-processen på syntesgas framställd ur biomassa istället för att plocka ut depåer av naturgas. Denna metod anses som mer miljövänlig då man kan skapa ett kretsloppstänkande som inte sträcker sig för långt genom tiden.

Fischer-Tropsch-processen började användas på riktigt under andra världskriget då tyskarna hade brist på olja och använde processen för att få fram syntetisk dieselolja, observera att man inte ska förväxla detta med när man framställer bensin från brunkol genom att förvätska brunkolen. Båda processerna användes under andra världskriget men är alltså inte samma process.