Miljöbil.info

Biogas - bränsle för miljöbilar

En del miljöbilar utnyttjar i dagsläget gas som bränsle. Dock ska man se upp, det finns nämligen både biogas och naturgas. Där då biogasen framställs på ett sätt som gör den förnybar inom en rimlig tidscykel medan naturgasen är ett fossilt bränsle vi plockar ur jordens ändliga resurser. Men även fast naturgasen är ett fossilt bränsle är det fortfarande bättre än bensin då utsläppen koldioxid minskar med 20% vid användning av naturgas istället för bensin.

Framställningen av biogas går till så att man låter mikroorganismer bryta ner organsikt material, hushållssopor, trädgårdsavfall eller annan organisk massa i en syrefri miljö. Denna process ger då ut metangas istället för att låta saker brytas ner i en syrerik miljö där det istället skulle bildas koldioxid (observera dioxiden i koldioxiden, finns inget syre kan ingen koldioxid bildas). Andra namn på metangas är sumpgas eller rötgas och om man är ute i ett träsk så kan man känna lukten av den när den bubblar upp till ytan.

I dagsläget så finns det många ställen som tar till hand om avfall av organsikt slag från olika ställen i samhället. Bland annat då reningsverk och på soptippar och vad man gör är helt enkelt att låta naturen ha sin gång på avfallet och samtidigt samlar man upp gasen. Man låter alltså naturen slå 2 flugor i en smäll åt oss. En annan biprodukt av hanteringen av organiskt avfall på detta sätt är rötslam som används inom jordbruk som gödsel.

Man kan genom att sätta sig in i hur processen för framställning av olika bränslen förstå varför man väljer dem som miljöbränslen. Just egenskapen att kunna utvinna något direkt ur en organisk massa utan att vänta miljoner med år för att få en stor depå med råolja eller naturgas ska byggas gör att biogasen räknas som en av de främsta bränslena för miljöbilar.

Idag använder man dock inte uteslutande biogas för att driva gasdrivna bilar istället används fordonsgas som oftast är naturgas. Vilket är synd då just biogasen är så nära koldioxidneutral vi kan komma idag. Framtiden ser dock ljus ut av 2 anledningar, dels så ökar användandet av miljöbilar och dels så finns en framtida gas kallad hytan som är blandning mellan metan och vätgas som ser ut att kunna bli riktigt effektiv.