Miljöbil.info

Etanol E85 ett miljövänligare drivmedel?

E85 som är ett bränslen till större delen baserad på etanol används idag flitigt i debatten om miljöbilen. Vi ska här titta lite på om E85 faktiskt är miljövänligare och i så fall på vilket sätt. Genom att få en uppfattning om vad E85 faktiskt är och varför man använder det så kommer du som läsare att få en klarare bild över hela debatten kring miljöbilsdebatten.

Allmänt om E85 och dess uppbyggnad och innehåll

Till att börja så är E85 inte 100% utan i normalfallet ca 85% etanol och ca 15% bensin. Den inblandade bensinen används främst där för att en miljöbil ska klara av en kallstart lättare och under vintern är andelen bensin som blandas i E85 högre. Dock finns det stark kritik mot denna inblanding då det finns andra sätt att lösa kallstarter på exempelvis separera etanolsystemet och bensinsystemet på samma sätt man gjort i Brasilien eller helt enkelt använda en motorvärmare eller på annat sätt förvärma bränslet och motorn (något man ur miljösynpunkt ändå bör göra, dock ska man inte dra igång dessa förvärmare och motorvärmare långt innan man tänkt använda bilen).

Hur E85 påverkar miljön

Etanol kan man utvinna ur grödor så som till exempel vete, sockerrör och andra biomassor så som energiskog som vi hördes talas om så mycket för ett par år sedan. Det är detta som gör att etanol räknas som en förnyelsebar energikälla och genom att man på sikt kan få upp ett kretslopp där man binder samma mängd växthusgaser, genom produktion biomassa, som man släpper ut genom användning av etanol.

Etanol utvunnen på olika sätt har dock olika miljöpåverkan och effekt. Det är nämligen så att om man använder vete för produktionen så är en framräknad siffra att man får ut 70% mer energi än vad som gick åt genom tillverkningen av etanolen. Men använder man istället sockerör så kan man få ut så mycket som 90-100% mer energi (alltså nästan dubbelt så mycket energi). Låt oss fundera på siffrorna, säg att vi använder energi som skulle ta oss 100km för att tillverka etanolen då skulle man komma 170km med etanol från vete och 200km på en tank med etanol från sockerrör.

När vi ändå räknar så kan det vara dags att göra en jämförelse till bensinen. Energin i 1 liter etanol är ca 35% mindre, d.v.s kommer vi 1000m på en liter bensin så kommer vi endast 650m på en liter etanol. Men vid en varmare motor så ökar inte förbrukningen av bränsle lika kraftigt som hos bensin och detta är på grund av bland annat etanolens högre oktantal vilket ger en motor drivern på etanol en högre verkningsgrad och lägre förbrukning.

Alla för och nackdelar med etanol har vägts fram och tillbaka i Sverige och här har vi befriat etanolen från koldioxidskatt och energiskatt. Detta för att uppmuntra en övergång till etanol och också förhoppningsvis då bidra till en renare natur och miljö. Att etanolen dessutom har en lägre partikelutsläpp än bensin och diesel är ytterliggare bara ett argument till att byta. Etanolen sotar inte den har mindre nitrösagaser (NOx) som utsläpp och de oförbrända resterna består till större delen av etanol.

Något annat som är praktiskt med etanolen eftersom större delen av de oförbrända resterna består till större delen av etanol är etanolen i direkt kontakt med naturen. Etanol är väldigt vattenlösligt och därmed också bipolärt (vatten är bipolärt och lika löser lika som vi fick lära oss i kemin). Etanol har också en väldigt kort kolkedja. Allt detta gör att etanol snabbt löses upp med naturen och bryts ner utan några större konsekvenser för miljön.