Miljöbil.info

Göteborgs miljöbilsdefinition - Vilka bilar som får parkeringsförmån i Göteborg

Göteborg har precis som Stockholm och Malmö infört parkeringsförmåner för miljöbilar. Detta är för att uppmuntra folket i städerna att köpa miljöbil vid deras nästa inköp av bil. Genom att få gamla miljöförstörande bilar utbytta till miljövänligare bilar hoppas man kunna undvika bland annat försämring av luften i storstäderna som bidrar till försämrad hälsa.

I Göteborg finns en miljöbilsdefinition som för personbilar och lätta lastbilar med registreringsår 2002 och framåt lyder:

 • Elbilar och elhybrider där minst 25% av totaleffekten levereras av elmotor är miljöbilar om utsläppen av kväveoxider och kolväten uppfyller kraven i miljöklass 2005 för bensindrivna bilar. Personbilar vars utsläpp av fossilt koldioxid överstiger 190g / km godkänns ej.
 • Bilar som använder etanol (E85) ska köras så att körsträckan till 50% körs på E85 för att kallas miljöbil. Bilen måste uppfylla miljöklass 2005 och personbilar som släpper ut mer än 190g fossilt koldioxid/km vid användning av E85 godkänns ej.
 • Gasdrivna bilar som använder naturgas eller biogas måste precis som för etanoldrivna bilar köra halva körsträckan på gas. Och för att få vara en miljöbil krävs också att bilen tillhör miljöklass 2005. Personbilar vars utsläpp av fossilt koldioxid överstiger 190g / km godkänns ej.
 • Dieseldrivna bilar klassas som miljöbil om de förbrukar max 3,4 liter/100km och uppfyller miljöklass 2005. Vid tillkommen teknik på marknaden som möjliggör kväveoxidutsläpp i samma nivå som miljöklass 2005 för bensindrivna bilar så kommer kraven att skärpas. Då kommer kraven för dieseldrivna bilar som drar max 3,4 liter/100km att ligga på samma nivå som miljöklass 2005 för bensindrivna bilar.
 • En bensindriven bil klassas som miljöbil om den är miljöklass 2005 och förbrukar maximalt 5,2 liter/100km.

Krav på krocksäkerhet på småbilar:
Alla bilar vars maxvikt är 1050kg ska klara av minst 3 stjärnor i EuroNCAPs krocktest eller motsvarande krocktest.

På horisonten ser vi bränslecellsdrivna elfordon och dieselfordon som körs på alternativa bränslen där de maximala utsläppen av kväveoxider ligger på 0,08g/km vilket är samma nivå som för bensindrivna bilar. Dessa bilar kommer troligen att klassas som miljöbilar.

För bilar och lätta lastbilar med registreringsår äldre än 2002 lyder miljöbilsdefintionen så här:

 • Elfordon och elhybridfordon är miljöbilar.
 • Etanolfordon (E85) som kör minst halva körsträckan på E85 är miljöbilar.
 • Bilar drivna på gas (naturgas, biogas, propan/LPG) som kör halva körsträckan eller mer på gas är miljöbilar.
 • Dieselfordon i miljöklass 2005 som drar max 3,4 lit/100 km är miljöbilar.

För tunga lastbilar och bussar lyder Göteborgs miljöbilsdefintion så här:

 • Fordon som uppfyller och certifieras enligt EU:s avgasnivå EEV i EURO III är miljöbilar.
 • Fordon som drivs till minst 50% på ett alternativt bränsle är miljöbilar. Exempel på alternativa bränslen är naturgas, biogas, etanol, metanol, DME dimetyleter, ekoparaffin samt RME rapsmetylester.
 • Fordon drivna med elmotor i kombination av en förbränningsmotor där elmotorn levererar minst 25% av totaleffekten räknas som miljöbilar.
 • Fordon som använder bränslecell där energin till elmotorn genereras i bränslecellen räknas som miljöbilar.