Miljöbil.info

Regeringens definition av en miljöbil - Vilka bilar som får miljöbilspremie

Regeringen gick ut med en miljöbilspremie som innebär att personer som köper en miljöbil tilldelas 10 000kr i premie. Förhoppningen är att vi i Sverige ska gå över till miljöbilar och sätta ner foten i frågan så att marknaden för bilar som är ineffektiva transportmedel och istället få biltillverkare att driva forskningen åt ett håll som gör att vi kan fortsätta köra bil utan att döda vår planet.

Vilka bilar omfattas av denna miljöbilspremie då?

På regeringenshemsida står att läsa att bilar som uppfyller kraven i förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar samt förordning (2007:380) om miljöbilspremie i princip kommer att tilldelas miljöbilspremien.

Låter vackert men lite fakta kanske är på sin plats:

Enligt 2007:380 är en miljöbil en personbil som är klassad i miljöklass 2005, miljöklass 2005 PM, miljöklass El eller miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Samtidigt gäller, för att vara en miljöbil:

  1. att bilen inte släpper ut mer än högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning ifall bilen är en bensindriven bil.
  2. att bilen inte släpper ut mer än högst 120 gram koldioxid och 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning ifall bilen drivs på diesel.
  3. att bilen inte har en bränsleförbrukning som överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer blandad körning ifall bilen har styrd tänding och drivs delvis eller helt med annat bränsle än bensin eller gasol.
  4. att bilen inte förbrukar mer än 37 kilowattimmar per 100 kilometer körning ifall bilen drivs med el och är klassad som miljöklass El.
  5. en automatväxlad klassas som miljöbil om den uppfyller 1, 3 eller 4 om den inte skiljer i annat avseende från en manuellt växlad bil än att den är automatväxlad.
  6. en bil kan också bli klassad som miljöbil om den uppfyller 1, 3 eller 4 även om bilen inte är typgodkänd för att köras på det sättet som anges i punkterna om tillverkaren eller generalagenten kan visa att bilen uppfyller kraven som ställs för miljöklass 2005.

Miljöbilspremien betalas endast ut till fysiska personer vid inköp av en ny miljöbil som inte varit ute och rullat på vägarna tidigare. Miljöbilspremien betalas ut tidigast 6 månader efter inköpet och då endast så länge den fysiska personen som miljöbilspremien ska betalas ut till inte överlåtit bilen till en ny ägare.

Förordning (2004:1364) är äldre och avser hur myndigheter ska klassificera bilar när det är tänkt att de ska köpa in eller leasa miljöbilar. Mer ingående om denna kan man läsa på regeringens hemsida.

På miljöbil.info kommer vi att arbeta med att hålla listor på de bilmodeller som är berättigade till miljöbilspremien.