Miljöbil.info

Stockholms definition av en miljöbil

I Stockholm har man infört att boende och "nyttotrafik" kan parkera sina miljöbilar gratis sedan den 2 maj 2005 och sedan 3 år framåt d.v.s. till den 2 maj 2008. För att få boendeparkeringstillstånd gäller i korthet att man folkbokförd i en bostadslägenhet i Stockholms innerstad samt att man är registrerad ägare till ett miljöfordon.

Enligt definitionen i Stockholm är en miljöbil:

  • Bilar som kan drivas av miljöbränslen, Etanol E85 och Naturgas-biogas, som max förbrukar motsvarande 9,2 liter bensin, 8,4 liter diesel eller 9,7 kubikmeter gas vid blandad körning.
  • Bilar drivna på el som endast förbrukar 37kWh per 100 km.
  • Bilar drivna på bensin och diesel, inklusive hybridmodeller, som inte släpper ut mer än 120 gram per km koldioxid per km.
  • Dieselbilar måste ha partikelfilter för att godkännas alternativt annan teknik som går att jämföra.
  • Bilar som uppfyller miljöklass 2005.
  • Bilar som går att köra på etanol och gas måste dessutom köra minst halva sträckan på det alternativa bränslet.

Här på miljöbil.info så kommer vi att arbeta med att hålla våra listor uppdaterade för vilka bilar som uppfyller kraven och som kan ge gratis parkering i Stockholms innerstad.

Stockholm har dessutom sedan 1 juli 2007 infört trängselskatt men genom att köra miljöbil så kan man undkomma skatten. Dock är definitionen inte densamma som varken regering, Stockholms stad, Malmö eller Göteborg har idag. Istället tillämpas definitionen av en miljöbil från försöktet med trängselskatter som säger att en miljöbil är "bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol". Vilket tyvärr då betyder att man istället för att premiera bilar som är effektiva och bränslesnåla, eller med andra ord miljövänliga, så premieras tekniker som i vissa implementationer kan vara mer katastrofala än att köra på äldre bensinslukande monster.